Checklista vid bedömning

För att internetbehandling ska vara aktuell behöver du säkerställa att klienten:


Har en problematik/diagnos av lämplig svårighetsgrad som det finns ett behandlingsprogram för (se fliken för respektive behandlingsprogram)
Läs mer


✓ Inte uppfyller de exklusionskriterier som satts upp
Läs mer


✓ Passar för det aktuella programmet.
Läs mer


✓ Har den teknik som behövs (mobiltelefon och internetuppkoppling är krav)
Läs mer


✓ Har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att gå igenom behandlingen (minst 3h/vecka)
Läs mer


✓ Kunskaper i svenska språket
Läs mer


✓ Tillräcklig koncentrationsförmåga och förmåga till struktur/planering i vardagen
Läs mer


✓ Motivation, attityder och förväntningar
Läs mer

Beslutsstöd iKBT 2019
Checklista för nedladdning