Skillnad för behandlare och patient

För behandlaren 

För den enskilda behandlaren ger SibeR-versionerna en möjlighet att följa patientens mående under behandlingens gång. Behandlaren har också möjlighet att lägga till ytterligare mätningar vid behov.  

Flaggor

För att hjälpa behandlaren att överblicka patientens arbete visas en grön flagga när patienten har avslutat en modul. Om en patient har skattat högt på en fråga om suicidtankar kommer behandlaren att se en röd flagga. 

Detta gäller för alla program förutom Ångesthjälpen Ung Plus. I Ångesthjälpen Ung Plus rekommenderas att behandlaren stämmer av med patienten kring eventuella suicidtankar via annan kommunikation. 

I Ångesthjälpen Ung Plus finns det valbara formuläret RCADS-25 som innehåller en självskadefråga, vilken ger en röd flagga till behandlaren om patienten skattar ett högt värde. 

För patienten 

För den enskilde patienten innebär SibeR-versionerna ett visst merarbete då hen behöver svara på ett antal formulär vid behandlingsstart och avslut och ett formulär inför varje modulstart.  

Patienten ges dock möjlighet att ta del av delar av sitt resultat och kan på så vis få en överblick över sitt mående under behandlingen.