Innehållet i SibeR-versionerna

SibeR-versionerna av behandlingsprogrammen innehåller ett antal formulär vid behandlingsstart och avslut, samt löpande programspecifika formulär vid varje modul.  

Formuläret “Patientens första inloggning” avser registrera tidpunkten för behandlingsstart och formuläret Whodas 2.0 avser mäta svårigheter till följd av hälsotillstånd.  

Alla program har också ett antal valbara formulär som kan läggas till vid behov. De valbara formulären hittas under tabellen.

Översikt formulär alla program

Program Formulär vid behandlingsstartLöpande 
mätningar 
Formulär vid behandlingsavslut  
Depressionshjälpen Plus WHODAS 2.0 
MADRS-S 
Patientens första inloggning 
MADRS-S WHODAS 2.0 
MADRS-S 
Oroshjälpen Plus WHODAS 2.0 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
Patientens första inloggning 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
WHODAS 2.0 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9
om livslust 
Stresshjälpen Plus WHODAS 2.0 
PSS-10 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
Patientens första inloggning 
PSS-10 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
WHODAS 2.0 
PSS-10 
MADRS-S fråga 9
om livslust 
Sovhjälpen Plus WHODAS 2.0 
ISI 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
Patientens första inloggning 
ISI 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
WHODAS 2.0 
ISI 
MADRS-S fråga 9
om livslust 
Ångesthjälpen Plus WHODAS 2.0 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
Patientens första inloggning 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9 om livslust 
WHODAS 2.0 
GAD-7 
MADRS-S fråga 9
om livslust 
Ångesthjälpen Ung Plus RCADS-47 
Patientens första inloggning 
KIDSCREEN-10
RCADS-47 
KIDSCREEN-10

Valbara formulär för alla vuxenprogram är: PDSS-SR, SPIN, OCI-R, PHQ-9, ISI, PSS-10, GAD-7, MADRS-S, PCL-5, SHAI-14, KEDS, WHODAS och AUDIT. 

Valbara formulär för Ångesthjälpen Ung är: KIDSCREEN-10, RCADS-25 och RCADS-47.

Övriga skattningar 

I varje program presenteras också veckovisa frågor till patienten gällande livskvalité och arbete med hemuppgifter.